JPK VAT dla mikro przedsiębiorców od 2018 roku

Jesteś mikro przedsiębiorcą? Od 1 stycznia 2018 czekają Cię nowe obowiązki wobec fiskusa. Jeśli składasz deklaracje VAT 7, to obowiązkowo będziesz musiał wysyłać do US także szczegółowy rejestr zakupów i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie. US uzyskuje w ten sposób szczegółowe informacje o każdej fakturze kosztowej, zakupie materiałów do produkcji oraz o każdej wystawionej fakturze sprzedaży.

Jednolita struktura danych pozwala fiskusowi błyskawicznie wychwytywać wszelkie niezgodności pomiędzy danymi wykazanymi pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Na podstawie automatycznej analizy plików JPK może następować także typowanie firm do przeprowadzenia kontroli skarbowej. Dlatego warto na czas przygotować się na taką sytuację i skorygować własną politykę w firmie. Informacje przesyłane w formie JPK mają charakter informacji podatkowej, więc niezłożenie ich powoduje sankcje karno-skarbowe.

Kliknij Prezentacja zasady działania JKP_VAT

Strona Ministerstwa Finansów

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailJesteś mikro przedsiębiorcą? Od 1 stycznia 2018 czekają Cię nowe obowiązki wobec fiskusa. Jeśli składasz deklaracje VAT 7, to obowiązkowo będziesz musiał wysyłać do US także szczegółowy rejestr zakupów i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła […]

Kasy Fiskalne Online 2018

Kasy Fiskalne Online 2018

Od 2018 roku sprzedawcy, niezależnie od tego, na jaką skalę prowadzą działalność, będą musieli liczyć się ze zmianami dotyczącymi systemu kas fiskalnych online. Zgodnie z nowymi założeniami, zaproponowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, system kas online, który będzie obowiązywał od 2018 roku, powinien spełniać następujące funkcje.. Z jednej strony jego zadanie będzie polegało na zagwarantowaniu bezpośredniego przekazywania pakietu danych, z drugiej natomiast kasy fiskalne online będą za pomocą Internetu automatycznie połączone z Ministerstwem Finansów.

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+email Od 2018 roku sprzedawcy, niezależnie od tego, na jaką skalę prowadzą działalność, będą musieli liczyć się ze zmianami dotyczącymi systemu kas fiskalnych online. Zgodnie z nowymi założeniami, zaproponowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, system kas online, który będzie obowiązywał od 2018 roku, powinien spełniać następujące funkcje.. Z jednej strony jego zadanie będzie polegało na […]

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej od 2015 roku

Obowiązek stosowania kas fiskalnych od 2015 roku - Promes Bielsko-BiałaInformujemy, że nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację.
Przypominamy, że zgodnie ze zaktualizowanym projektem z dnia 10 października br., od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie usługi, jak:

  1. naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowania, regeneracja, wymiana opon
  2. badania i przeglądy techniczne pojazdów
  3. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
  4. usługi prawne z wyjątkiem notariuszy
  5. doradztwa podatkowego
  6. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  7. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (czyli catering – za wyjątkiem samolotów, stołówek szkolnych i uczelnianych).

Obowiązkiem rejestracji obrotów przy pomocy kas zostanie objęta także dostawa perfum i wód toaletowych.

Większość uwagi poświęconej projektowi Rozporządzenia skupia się na wymienionych grupach usługodawców. Ważna zmiana dotyczy też likwidacji obecnego zwolnienia tych podatników, którzy świadczą usługi dla niewielkiej liczby odbiorców (rocznie liczba świadczonych usług udokumentowanych fakturami nie przekracza 50, liczba odbiorców mniejsza niż 20) – od 2015 r. również będą musieli posiadać kasy fiskalne.

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailInformujemy, że nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację. Przypominamy, że zgodnie ze zaktualizowanym projektem z dnia 10 października br., od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie […]

„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Data sprzedaży czy data dostawy - Promes kasy fiskale Bielsko-BiałaDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi przez Spółkę.

Spółka zadała pytanie, czy może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki „data sprzedaży” widniejąca na fakturze jest tożsama z „datą dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi”. Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy – należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności […]

Obowiązek zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Obowiązek zwrotu kwoty za zakup kasy fiskalnej - Promes Bielsko-Biała Wodzisław Śląski

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który poszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia sprzedaży za jej pośrednictwem. Fiskalizacja kasy została przeprowadzona 14 września 2010 r., pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie miała miejsce 15 września 2010 r. Kwota wydatkowana na zakup kasy rejestrującej została przez odliczona w deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. Warunki uprawniające do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zostały spełnione. Przegląd techniczny kasy został wykonany przez właściwy serwis w dniu 24 czerwca 2013 r.

Podatnik zadał pytanie, czy jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej ze względu na to, że nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży.

Zdaniem Podatnika według ówcześnie obowiązujących przepisów przeglądy techniczne powinny być dokonywane co 24 miesiące. W związku z powyższym obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej w dniu 14 września 2012 r. (2 lata od fiskalizacji kasy). Obowiązku tego nie dopełnił wobec czego jest zobligowany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Więcej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+email Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który poszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia […]