Posts Tagged ‘Data sprzedaży’

„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Data sprzedaży czy data dostawy - Promes kasy fiskale Bielsko-BiałaDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi przez Spółkę.

Spółka zadała pytanie, czy może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki „data sprzedaży” widniejąca na fakturze jest tożsama z „datą dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi”. Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy – należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży. Więcej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, […]