Nowy druk deklaracji VAT-11

Podziel się 😉Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Nowy druk deklaracji VAT-11- Promes kasy fiskalne Bielsko-białaOd 18 lutego obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-11 ( dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu ).
Nowy wzór deklaracji wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 17 lutego 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2014 r., poz. 209). Powyższe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2013 r., poz. 367).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późno zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2014 r, ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

Zmiana rozporządzenia ma charakter techniczny i polega na zmianie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r., gdzie w części C dot. poz. 20 tej deklaracji konieczne stało się przywołanie innej jednostki redakcyjnej z ustawy o VAT, tj.: zastąpienia wyrazów „art. 86 ust. 20 ustawy” wyrazami „art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy”. Od 1 stycznia 2014 r. treść przepisu w art. 86 ust. 20 ustawy o VAT, do której odwołano się w ww. pozycji deklaracji, została bowiem przeniesiona do art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT, a sam przepis art. 86 ust. 20 został uchylony (na podstawie art. 1 pkt 38 lit. l ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.). Zmiana ta nie miała charakteru merytorycznego. Ponadto z opisu ww. pozycji zostały usunięte wyrazy „zgodnie z art. 87 ust. 10 ustawy”. W części D zmieniono nazwę z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Powyższy zapis został zastąpiony pouczeniem, którego tekst umieszczono na końcu wzoru, tj.: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”. Zmiana ta wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, że ww. oświadczenie nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej konstytuowanej przez Kodeks karny skarbowy.

Źródło: izbapodatkowa.pl