Pełne odliczenie VAT od samochodów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

Podziel się 😉Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

VAT - Promes kasy fiskalne Bielsko-Biała Pszczyna ŻywiecOd 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie przysługiwać podatnikom, którzy pojazdy te będą wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wchodzących w życie od 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie przysługiwać podatnikom, którzy pojazdy te będą wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, która zawierać będzie dane wskazane w art. 86a ust. 7 i ust. 8 ustawy o VAT.

Jeżeli pojazd będzie kierowany przez podatnika lub pracownika podatnika prowadzona ewidencja powinna zawierać dane wskazane w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast pojazd będzie kierowany przez inne osoby niż podatnik lub pracownik podatnika np. osoby współpracujące z podatnikiem, powołane na określone stanowiska, pracujące na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło prowadzona ewidencja powinna zawierać dane wskazane w art. 86a ust. 8 ustawy o VAT.

Ustawodawca postanowił, że w stosunku do niektórych pojazdów samochodowych będzie podatnikowi przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego pomimo braku prowadzenia dla tych pojazdów ewidencji przebiegu pojazdu.

Pojazdami tymi (dla których nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów) będą pojazdy samochodowe:

• konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

• przeznaczone wyłącznie do:

-odprzedaży,
-sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
-oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

• których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne;

 

Do tych ostatnich zaliczać się będą pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
– pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
-pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy.
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W art. 86a ust. 10 ustawy o VAT wskazano jakie należy spełnić warunki, aby pojazd samochodowy był uważany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdami dla których nie będzie również prowadzona ewidencja będą bankowozy typu A i B oraz pogrzebowe (szczegółowe warunki dla tych samochodów będzie zawierało rozporządzenie w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika).

Należy również zauważyć, że pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jako pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT) będą dawały pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami.

Źródło: Izbapodatkowa.pl