„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich …

Kiedy nie trzeba posiadać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailW świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik nie jest zobowiązany spełnić warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Dotyczy to jedynie sytuacji wskazanych przez ustawodawcę. W świetle obowiązującego od stycznia 2014 r. art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i …

“Metoda kasowa” na fakturze

Podziel się 😉FacebookTwitterGoogle+emailMetoda kasowa na fakturze Od stycznia 2014 r. wystawiona przez podatników faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”. Powyższe wynika z art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od …